Stredná odborná škola v Pezinku má čo ponúknuť svojim uchádzačom (VIDEO)

1025

Kvalitná prax je dôležitá súčasť prípravy na budúce povolanie. Žiaci majú možnosť praxe vo vlastných priestoroch školy pod dohľadom majstrov odbornej výchovy a aj v súkromných prevádzkach v meste. V praktickom vyučovaní si overia teoretické vedomosti nadobudnuté v školských laviciach a môžu realizovať aj vlastné nápady, kreácie, recepty a majú možnosť poradiť sa o správnosti postupu a technológie.

Stredná odborná škola v Pezinku zabezpečuje odborný výcvik pre trojročné učebné odbory v interných pracoviskách školy a na prevádzkových pracoviskách organizácií. Na výber máte zo štyroch odborov kuchár, čašník, servírka, kaderník a podnikanie v remeslách a službách.

Odborný výcvik v odboroch kuchár, čašník, servírka

Žiaci učebného odboru kuchár, čašník, servírka prvého ročníka vykonávajú odborný výcvik v školskej kuchyni, v školskej jedálni, v odborných učebniach. Pod vedením majsteriek odbornej výchovy získavajú odborné zručnosti spojené s prípravou pokrmov, technologickými postupmi jedál, receptúrami a v učebnom odbore čašník, servírka v l. ročníku zvládajú základy techniky obsluhy, základné pravidlá spoločenského správania v styku s hosťom.

Praktické vyučovanie u súkromných podnikateľov

Žiaci 2. a 3. ročníka v týchto odboroch vykonávajú odborný výcvik pod dohľadom inštruktorov na zmluvných pracoviskách súkromných podnikateľov. Ide o zariadenia reštauračného a hotelového typu. Snahou školy je ich rozmiestnenie podľa trvalého bydliska žiakov, aby perspektívne po vyučení zostali v týchto zariadeniach aj trvalo pracovať, a rýchlejšie sa adaptovali na podnikateľské prostredie. Výhodou je aj to, že produktívna práca žiakov je aj finančne ohodnotená.

Uplatnenie absolventov

Absolventi učebných odborov pracujú ako čašníci, kuchári a kaderníci v prevádzkach – podľa typu ukončeného štúdia – doma a v zahraničí, alebo sú sami prevádzkovateľmi či majiteľmi menších reštauračných zariadení, kaderníckych salónov a iných prevádzok. Absolventi študijného odboru sa uchádzajú o štúdium na vysokých školách. Najčastejšie ide oekonomické zameranie, cestovný ruch či dizajnérstvo.

Trošku z histórie

Stredná odborná škola na Komenského ulici v Pezinku vznikla v roku 1984 ako SOU stavebné. Od roku 1992 sa postupne vyselektovali učebné odbory, vznikli nové učebné a študijné odbory podľa potrieb trhu práce. SOU stratilo prívlastok stavebné a snaží sa zaradiť medzi vzdelávacie inštitúcie najmä v oblasti služieb. Od roku 2009 sa zmenil názov školy na Strednú odbornú školu. Ako typický školský areál v tichej časti mesta Pezinok, uprostred zelene, s vlastným školským internátom, veľkou jedálňou, výbornou kuchyňou, športovou halou, vonkajšími športoviskami (otvorenými pre verejnosť), vlastným kaderníctvom a profesionálne vybavenými priestormi má všetky predpoklady ďalšieho rozvoja.

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Škola pre vás pripravila Dni otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 8. februára 2023 v čase od 8:00 do 14:00, súčasťou tohto DOD bude aj interaktívny workshop, účasť je nutné nahlásiť vopred na tel. č. 033/6423410 alebo e-mailom na info@soskompk.sk. Viac o škole sa môžete dozvedieť aj na webe SOŠ v Pezinku.

Zdroj: SOŠ v Pezinku