Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska odovzdala maturantom vysvedčenia

1433

Na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj sa odovzdávali maturitné vysvedčenia čerstvým absolventom školy.

Aj keď nemáte možnosť počuť tóny posledného školského zvonenia, zatvárate za sebou dvere stredoškolského štúdia a vydávate sa na novú cestu. V mene všetkých učiteľov vyjadrujem presvedčenie, že na našu školu nezabudnete a budete sa k nej vracať nielen v spomienkach. Všetkým Vám prajem veľa zdravia, veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote a veľa šťastia pri napĺňaní Vašich snov i túžob.“ povedala riaditeľka školy.

Touto cestou sa pripájame a gratulujeme všetkým maturantom.

Zdroj: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska