Škole, ktorá vychovala bratov Hochschornerovcov, sme odovzdali štyri nové športoviská

2968
Zľava riaditeľka Zuzana Butler, župan Juraj Droba, Peter a Pavol Hochschornerovci a starosta Petržalky Ján Hrčka
Zľava riaditeľka Zuzana Butler, župan Juraj Droba, Peter a Pavol Hochschornerovci a starosta Petržalky Ján Hrčka

Župná Spojená škola Pankúchova už vychovala viaceré športové talenty. Aby sme podporili tie budúce, zrekonštruovali sme jej štyri športoviská.

Spojená škola Pankúchova je jednou z našich 54 župných stredných škôl. „Pre mňa je špeciálna tým, že napriek tomu, že ide o verejnú školu a vyučovací proces je „štandardný“, vychovala viaceré talenty, napríklad športové. Aby sme podporili tie budúce, zrekonštruovali sme veľkú a malú telocvičňu a vytvorili novú zumba miestnosť a posilňovňu. Šport je liek na mnoho vecí a určite skvelá cesta, ako sa po pandémii vrátiť do normálu. Nové ihriská nám pomohli otvoriť bratia Hochschornerovci, ktorí sú absolventi a práve v tento deň im škola odhalila pamätné tabule,“ povedal Juraj Droba, predseda BSK.

V rámci nových športovísk BSK zrealizoval kompletnú obnovu povrchov vo veľkej a malej telocvični, ktoré majú nové drevené odpružené povrchy a obloženie stien. Súčasťou je aj nové čiarovanie ihrísk. Vybudovaná bola nová zumba miestnosť a posilňovňa. Celkové investície do tejto školy boli 250 tisíc eur, z toho športoviská stáli 65 tisíc.

Slávni absolventi sú trojnásobní olympijskí víťazi vo vodnom slalome.

„Úspech každého nášho absolventa nás nesmierne teší a je skvelou vizitkou školy. Spojená škola patrí medzi najstaršie školy v Bratislave a stále sa teší veľkému záujmu zo strany žiakov a ich rodičov. Sme školou, ktorá rozvíja humanitné a medzinárodné vzdelávanie a prepája ich so športom,“ doplnila Zuzana Butler, riaditeľka Spojenej školy Pankúchova 6.

Prečo dať svoje dieťa na Pankúchovu

Spojená škola ponúka 5-ročné bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku a 8-ročné gymnázium. Novinkou sú medzinárodné programy v anglickom jazyku IB (International Baccalaureate), z ktorých momentálne žiaci navštevujú Primary Years Programme a Middle Years Programme. Kontinuum medzinárodného vzdelávania ukončí Diploma Programme s medzinárodnou maturitou. Zavedením daných programov a získaním štatútu IB WORLD school sa škola pripojí k vyše 5000 škôl na celom svete a žiakov naučí, ako získané vedomosti prepojiť a použiť v živote. Z voľnočasových aktivít študentov sú dlhodobo najobľúbenejšie literárny a divadelný krúžok, šachový krúžok a športové krúžky, v rámci ktorých škola rozvíja hokejbal, futbal a volejbal.

Nové športoviská spoločne uviedli do užívania predseda BSK Juraj Droba a bratia Hochschornerovci. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie pamätných tabúľ bratov Hochschornerovcov, ktorí sú absolventami tejto školy.
Nové športoviská spoločne uviedli do užívania predseda BSK Juraj Droba a bratia Hochschornerovci. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie pamätných tabúľ bratov Hochschornerovcov, ktorí sú absolventami tejto školy.