Stredoškolská odborná činnosť na Račianskej 107

1390

Už desaťročia sa študenti Obchodnej akadémie na Račianskej 107 v Bratislava zapájajú do SOČ a sú úspešní. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku.

Miriam Baumanová zo IV. A s prácou „Ekologické náhrady farmaceutických prípravkov v kynológii“ získala v školskej prehliadke osobitné ocenenie a preukázala svoje silné stránky.

Patrik Kindl zo IV. C a Martin Vícen z III. B s prácou „Ako zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľov Slovenskej republiky“ získali v školskej prehliadke 2. miesto a postúpili do krajskej prehliadky SOĆ. V dôsledku pandémie COVID – 19 sa krajské prehliadky i celoštátna konali dištančne.

Práca Patrika a Martina úspešne reprezentovala našu školu a potvrdila jej dobré meno. V krajskej prehliadke získala 1. miesto a v celoštátnej jej bolo pridelené 4. miesto spolu s ďalšími prácami. Určite si  všetci zaslúžia verejné poďakovanie a uznanie.