Škola v praxi: Projekt, kde žiaci majú možnosť konfrontovať vedomosti, ktoré sa učili v škole, s realitou v ekonomickej praxi

683

Minulý školský rok začala Obchodná akadémia na Račianskej intenzívne spolupracovať na pilotnom programe s medzinárodnou firmou Adient, konkrétne s jej BBC (Bratislava Business Center), ktoré dostalo názov Škola v praxi. Vybraní žiaci tretieho ročníka trávili každý piatok v tejto firme. Namiesto klasického vyučovania v škole sa im venovali lektori, zamestnanci firmy Adient z jednotlivých oddelení. Žiaci tak mali možnosť konfrontovať vedomosti, ktoré sa učili v škole, s realitou v ekonomickej praxi a to z veľkej časti v anglickom jazyku, predovšetkým v softvéri SAP. Na záver „bloku“ každého oddelenia spracovalo 5 žiakov čiastkový projekt v slovenskom aj anglickom jazyku a na záver celého školského roka záverečný projekt formou prezentácie, kde zhrnuli procesy na každom oddelení a prezentovali ich v anglickom jazyku pred auditóriom zamestnancov firmy na pozíciách radových zamestnancov ale aj manažérov z rôznych kútov sveta.

Spätná väzba od žiakov ale aj lektorov bola veľmi pozitívna, hoci začiatky boli ťažké. Vďaka výnimočnému prístupu každého lektora či lektorky a zamestnancov HR a rovnako úsiliu študentov všetci žiaci túto výzvu zvládli výborne. V tomto projekte škola pokračovala aj v tomto školskom roku pod názvom Škola v praxi 2. V tomto roku sa praxi vo firme zúčastňuje dokonca 6 žiakov z tretieho ročníka. Po rovnako ťažších začiatkoch, ako mali pred rokom aj ich predchodcovia, hodnotia prebiehajúci projekt po pol roku terajší tretiaci veľmi pozitívne.

„Adient mi prináša účtovníctvo z iného pohľadu ako je v škole, respektíve teoretické znalosti z hodín účtovníctva využívame v praxi. Pracujeme v programe SAP, ktorý je prepojený na MS Excel a iné pomocné programy. Prináša nám to nové skúsenosti, pretože sa nie len učíme, ale využívame vo veľkej miere aj anglický jazyk. Je to náročnejšie oproti učeniu v škole, a však je to výhodnejšie pre mňa na porozumenie procesov spracovania dokladov v účtovníctve. Ak by sa mi naskytla príležitosť znovu dostať šancu praxovať v Adiente, určite by som ju využila pre získanie nových znalostí do ďalších rokov.” Laura K.

“ADIENT mi priniesol veľa nových znalostí potrebných do života. Bol mi poskytnutý ako bonus k mojim už nadobudnutým vedomostiam, pohľad na to ako to vo firme vyzerá v praxi. Naučila som sa používať slovník zaužívaný v medzinárodných firmách, ktorý sa skladá hlavne z odborných anglických slovíčok. Na praxi vo firme prechádzame prácou každého oddelenia, ktoré sa v nej nachádza a pracujeme za počítačmi, najmä v účtovnom programe SAP a Exceli. Zo začiatku bolo ťažké sa zorientovať a naučiť sa princíp, ako pracovať v tomto účtovnom programe, ale vďaka dobrým lektorom som sa postupom času do toho dostala. Jednou z výhod tejto praxe je najmä praktické znázornenie vecí čo sme sa naučili v škole.“ Laura M.

“V Adiente sa oboznamujeme so všetkými oddeleniami a tímami, učíme sa o veciach ktoré majú na starosti a procesy si potom skúsime aj my. Keďže v Adiete pracujú s programom SAP s ktorým sa na školách nestretneme, dostávame vedomosti navyše ktoré nás posúvajú dopredu a vďaka ktorým budeme vedieť základy a princíp tohto programu. Tiež vidíme rozdiel medzi spôsobmi ktoré sa učíme v škole a ktoré sa skutočne aplikujú v praxi.” Sarah J.

„Myslím si, že je to pre mňa veľkým prínosom. Vidíme a učíme sa, ako veci zo školskej teórie fungujú v reálnej firme a častokrát mi príde učivo v škole jednoduchšie, či už napríklad z účtovníctva, ekonomiky alebo aj z angličtiny. Cudzí jazyk tu využívame stále, tým pádom sa v ňom postupne zlepšujeme. Túto prax hodnotím veľmi pozitívne a keby mám možnosť, určite by som sa prihlásil znova.” Samuel P.

V Adiente som spokojná, nepochybne mi to rozšírilo moje obzory. Prešla som si viacerými oddeleniami, čo mi dalo bližší pohľad na to ako fungujú veľké firmy a ako to, čo sa učíme v škole sa dá aplikovať do praxe. Naučila som sa základy účtovného programu SAP, Fiore a taktiež nové funkcie v Exceli, ktoré som doteraz nepoznala. Veľké pozitívum pre mňa je aj rozšírenie slovníka o odborné slovíčka v angličtine.” Lucia B.

„O praxi vo firme Adient som sa dozvedela už v prvom ročníku. Možnosť praxovať v medzinárodnej firme ma veľmi zaujala a svoje rozhodnutie prihlásiť sa doposiaľ neľutujem. Prináša mi to mnoho nových skúseností. Mám možnosť vidieť, ako práca vo firme vyzerá, zlepšujem si svoje komunikačné zručnosti, učím sa pracovať v kolektíve, a tiež spoznávam mnoho zaujímavých ľudí… Veľkú výhodu vidím v tom, že ak sa po škole zamestnám vo firme, v ktorej sa bude SAP používať, nebude pre mňa úplne cudzí a budem poznať aspoň jeho základné funkcie. Tiež predpokladám, že pre mňa bude v budúcnosti pri hľadaní práce jednoduchšie zamestnať a adaptovať sa. Túto prax určite odporúčam všetkým budúcim záujemcom.” Natália M.

Počas praxe je vo firme prítomný aj učiteľ odborných ekonomických predmetov, ktorého úlohou je monitorovať žiakov pri práci, pomáhať lektorom pri hodnotení, riešiť prípadné aktuálne technické problémy.

Zdroj: OA Račianska