Študenti Spojenej školy Tokajícka vycestovali do Modicy a Pernika

747

V poradí štvrté projektové stretnutie projektu Erasmus+, Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages, sa konalo v prekrásnom sicílskom mestečku Modica, na ktorom participovalo 5 krajín – Slovensko ako koordinátor celého partnerstva, Maďarsko, Turecko, Taliansko a Rumunsko ako partneri. Cieľom mítingu bola nielen práca s aplikáciami Padlet a Mindomo, ako aj s programom Calameo, ale aj prezentácia partnerských škôl a krajín a poznávanie kultúrneho dedičstva Sicílie – miest Modica, Chiaramonte a Siracusa.

V rámci projektu Erasmus+, Game literacy and learning, vycestovalo 6 študentov a 3 učitelia na 4. projektové stretnutie do Bulharska.  Okrem aktivít, ktoré súvisia s témou stretnutia „New ideas for games in the classroom“, mali účastníci z 5 krajín /Slovensko, Bulharsko, Turecko, Rumunsko a Portugalsko/ možnosť spoznať mesto Pernik, jeho tradície a múzeá, obdivovať históriu a kultúru miest Plovdiv a Sofia, či zatancovať si bulharský folklórny tanec.