Štúdium 20. ročníka Detskej Univerzity Komenského sa chýli ku koncu

617

V stredu 31. augusta o 11:00 hod. sa začne v priestoroch auly Univerzity Komenského, na Šafárikovom námestí, posledná prednáška tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského. Študenti si vypočujú prednášku profesora Karola Marholda z Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied na tému: Prečo treba skúmať divorastúce rastliny?

Po diskusii študentov s prednášajúcim a po zapísaní poslednej prednášky do indexov študentov, sa o 12:30 hod. uskutoční slávnostná promócia študentov tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského, spojená s udeľovaním diplomov.

Dvadsiaty ročník Detskej Univerzity Komenského sa konal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Denné štúdium navštevovalo celkom 306 študentov, vrátane dvadsiatich ukrajinských detí, pre ktoré to okrem vzdelávania malo aj výraznú integračnú hodnotu. Štúdium pozostávalo z deviatich prednášok, ktoré dopĺňalo pätnásť výnimočných sprievodných aktivít a workshopov. Slávnostne promovaní budú študenti, ktorí absolvovali aspoň 6 z 9 prednášok.

Dvanásty krát mohli študenti absolvovať štúdium DUK aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore. Dištančné online vzdelávanie pre malých študentov tradične realizovala IT spoločnosť DATALAN, ktorá je dlhoročným partnerom DUK Online. Live online štúdium bolo bezplatné a počet študentov nebol obmedzený. Na dištančné štúdium sa v aktuálnom ročníku prihlásilo takmer 400 študentov, ktorí pre získanie absolventského diplomu musia nielen sledovať streamované (live online) videoprednášky, ale aj absolvovať online testy. Ten posledný môžu vyplniť do 4. septembra 2022, čím sa pre nich štúdium končí. Nasledovať bude vyhodnotenie a tí najúspešnejší získajú diplom absolventa, ktorý im príde poštou.

Po ukončení projektu Detskej Univerzity Komenského je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, ktorá obsahuje textové znenie jednotlivých prednášok, zoznam diplomovaných študentov a fotografie zo všetkých aktivít.

O Detskej Univerzite Komenského

Detskú Univerzitu Komenského organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium. Priazni detí sa DUK teší už od roku 2003. Za 19 rokov jej konania denné štúdium absolvovalo viac 4 000 detských študentov z celého Slovenska. V rámci doterajších ročníkov online štúdia boli medzi študentmi deti z Českej republiky, Belgicka, Grécka, Kuvajtu, Nemecka, Panenských ostrovov, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny, USA či Veľkej Británie. Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu v Česku a na Slovensku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.

Zdroj: Divadlo Aréna