Stupava má plné ruky práce

1237

Verejnoprospešné služby Stupava majú v tomto období plné ruky práce. Okrem tradičného štartu sezóny kosenia reagujú aj na aktuálne podnety a potreby mesta.

V posledných dňoch tak prebehla oprava veľkého výtlku na Jilemnického ulici, rovnako prebieha vzhľadom na koronavírus dezinfekcia kontajnerových stojísk, pracovníci opravujú a rozširujú aj chodník na Mlynskej ulici.

Okrem toho samozrejme funguje odvoz odpadu, čistenie ulíc, potrebné orezy stromov alebo výmena piesku na detských ihriskách. Veríme, že si budeme všetci aj vďaka VPS užívať krajšiu a čistejšiu Stupavu.

Zdroj: Stupava