Stupava verí, že projekt Ekocentra dotiahne v roku 2021 do úspešného konca

1729

Projekt Ekocentra v stupavskom Malom parku je naďalej v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa revitalizácie, v pondelok 10. augusta sa končí termín na predkladanie ponúk. Mesto Stupava verí, že Ekocentrum v priebehu tohto a budúceho roka dotiahne do úspešného konca.

V prípade revitalizácie oddychovej zóny, ktorá ráta s obnovou historického objektu Krupičkovho domu a skleníka, vytvorením náučného chodníka a sadovými úpravami, sa muselo zmeniť nastavenie projektu i jeho financovanie. „Pôvodne mala byť napríklad realizácia uskutočnená na základe ohlásenia stavby, rozsah prác si však vyžiadal stavebné povolenie, čo znamenalo niekoľkomesačné zdržanie,“ informovalo mesto.

Ďalšie zdržanie znamenala aj nutnosť opakovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Dôvodom bolo, že v rámci prvej súťaže, ktorá bola vyhlásená vo februári tohto roku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako kontrolný orgán eurofondového projektu vyhodnotilo, že ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky.

Riešiť musela aj financovanie projektu. V dôsledku negatívneho ekonomického dosahu pandémie nového koronavírusu na príjmy samospráv sa mesto rozhodlo preventívne využiť preklenovací úver vo výške 400.000 eur, aby zabezpečilo plynulú refundáciu vykonaných prác a výdavkov na projekt.

Zdroj: Stupava