Stupava vyzýva k nahláseniu ohrozenia životného prostredia

885

Ste svedkami ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia, neoprávneného nakladania s odpadmi, vypúšťania znečisťujúcich látok, porušovania ochrany rastlín a živočíchov alebo ochrany vôd a ovzdušia?

Ak vám to nie je ľahostajné, stačí využiť nový komunikačný kanál Mestského úradu Stupava a napísať nám podnet na adresu enviropodnety@stupava.sk.

Môžete tak prispieť k transparentnej kontrole, k zrýchleniu vybavovania podnetov a k zvýšeniu ochrany životného prostredia v našom meste.

Zdroj: Stupava