Stupava začína s prácami na budove železničnej stanice

703

V roku 2020 získala Stupava do vlastníctva budovu bývalej železničnej stanice spolu s priľahlými pozemkami s výmerou cca 43 árov. Počas uplynulého obdobia sa podarilo mestu budovu vypratať od neporiadku, vyčistiť najbližšie okolie od odpadu a náletových drevín či krovín.

V spolupráci s OZ WellGiving prebehlo aj participatívne plánovanie, ktoré sa venovalo budúcemu využitiu budovy a pozemku. V najbližších mesiacoch mesto pristúpi k sanácii a stabilizácii budovy, aby sa zamedzilo chátraniu. Bude odstránená časť strechy a sutiny, nainštalované prestrešenie, ktoré zabráni vnikaniu dažďových vôd a vystužené staticky narušené časti. Následne prebehnú revitalizačné práce v exteriéri na priľahlých pozemkoch.

Už tento rok si tak Stupavčania budú môcť užiť rozšírené možnosti trávenia voľného času či nové zelené plochy.

Zdroj: Stupava