Stupavská Kalvária sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

729
Stupavská Kalvária sa stala národnou kultúrnou pamiatkou
Stupavská Kalvária sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

„V časoch, keď sa chodilo na púte do Mariatálu (súčasnej Marianky), čo je najstaršie pútnické miesto na území bývalého Uhorska, veriaci sa schádzali v Stupave. Prišli z okolitých obcí, niektorí pricestovali vlakom. Ich prvá zastávka bola v Kaplnke Krista Trpiteľa, ústrednej kaplnke dnešnej stupavskej Kalvárie,“ prezradila niečo z histórie bývalá kronikárka mesta Gabriela Prokešová.

Nachádza sa na návrší, vpravo od farského úradu. Postavená bola na mieste, kde stála kalvária už v minulosti, v centrálnej časti obce, blízko Kaštieľskeho parku a východne od Kostola sv. Štefana. Ohradená je múrom, na ktorom je z vnútornej strany zobrazených 14 zastavení Kristovej krížovej cesty. Zakomponované sú do múru v podobe malých pilierových kaplniek s nikou na vnútornej strane, v ktorej je situovaný reliéf s výjavom. Do pôvodného obvodového múru boli vsadené pravdepodobne v 2. polovici 19. storočia. Kovové reliéfy vznikli súčasne s výstavbou, resp. začiatkom 20. storočia.

Šesťuholníkový pôdorys

Pozoruhodná je architektonická invenčnosť ústrednej Kaplnky Krista Trpiteľa s dvojpodlažnou dispozíciou. Ide o trojloďovú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, vstavanú do svahu. Prízemie je tvorené podlubím s galériou morových svätcov s oblúkovitým stĺporadím. Nad ním sa nachádza hlavné podlažie ako priestor pre bohoslužby. Osobité je aj riešenie oltárnej apsidy vo vnútri lode obohnanej ochodzou na spôsob veľkých stredovekých kláštorných kostolov a katedrál. Kaplnka je príkladným zhmotnením triumfu barokovej zbožnosti v malomestskom prostredí západného Slovenska. Areál Kalvárie má šesťuholníkový pôdorys ohraničený múrom a Kaplnkou Krista Trpiteľa, situovanou na miernej terénnej vyvýšenine vo východnej časti, s hlavnou fasádou orientovanou na západ. Vstup do areálu sa nachádza v západnej časti múru a tvorený je dvojkrídlovou kovovou bránou, ku ktorej vedie päť schodov.

Ojedinelý a cenný koncept

Voľnú plochu areálu Kalvárie pokrýva trávnatý porast. V západnej časti stojí košatá lipa. Stredovou osou v smere Z – V vedie chodník tvorený zámkovou dlažbou, ktorý sa rozdvojuje k obom schodiskám po stranách Kaplnky Krista Trpiteľa. Pred západnou fasádou kaplnky sú vo voľnej ploche situované dva náhrobníky so sochou s figurálnym motívom.

Historickú a výtvarnú hodnotu pridávajú dva pálffyovské náhrobníky, z ktorých jeden je pravdepodobne dielom klasicistického sochára Jana Roidtnera. Sadovnícka úprava vytvára prostredie obklopujúce historický stavebný objekt a v urbanizme obce zvýrazňuje vstup do areálu a jeho významnosť. Areál Kalvárie v Stupave je tak ojedinelým a cenným konceptom spomedzi kalvárií na našom území.

Národná kultúrna pamiatka

V máji 2023 vydal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodnutie, ktoré do zoznamu národných kultúrnych pamiatok zaradilo kaplnky krížovej cesty I. – XIV., náhrobník so sochou, ohradný múr aj sadovnícku úprava areálu. Ústredná kaplnka kalvárie, Kaplnka Krista Trpiteľa, bola ako národná kultúrna pamiatka evidovaná už skôr. Celý areál Kalvárie aj s prislúchajúcimi objektmi sa tak stal národnou kultúrnou pamiatkou vo verejnom záujme. Celý areál Kalvárie so všetkými objektmi je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Stupava.

Eva Švoňavová, foto: Peter Kubička