Stupavské bleskovky: Čo všetko sa stihlo v Stupave počas minulého týždňa?

874

V Stupave toho za posledný týždeň stihli viac než dosť. Odborná porota vybrala víťazný návrh architektonickej súťaže Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave, ktorý bude predstavený verejnosti. 

Na mestskom úrade prebehlo rokovanie k vybudovaniu nabíjacích staníc pre elektromobily. Ako prvé lokality pre nabíjačky boli vybrané parkoviská na Mlynskej a pri zdravotnom stredisku. Prebehla pokládka asfaltobetónu na Marianskej, Karpatskej a Cintorínskej ulici, súčasne sa pripravuje pokládka asfaltobetónu a rekonštrukcia mostíka na Slovenskej ulici. 

Zamestnanci Verejnoprospešných služieb Stupava zasiali nový trávnik pri chodníku do Materskej školy J. Kráľa, vyčistili dažďové vpuste v areáli základnej školy, vymenili informačnú tabuľu za Kostolom Sv. Štefana a opravili a natreli poškodené lavičky. Počas Dňa mestských organizácií zároveň predstavili deťom aj dospelým svoje stroje, najväčší úspech zožala vysokozdvižná plošina. 

V Stupave zorganizovali jesennú charitatívnu burzu pod záštitou Stupavského srdca. 

V Mestskej knižnici Ruda Morica sa môžete tešiť na niekoľko nových knižných titulov. 

Zdroj: Stupava