Štvrtáci v zmiešaných triedach slávnostne ukončili prvý stupeň

1756
Zľava podpredseda BSK Mikuláš Krippel a starosta obce Plavecký Štvrtok Radoslav Benkovič
Zľava podpredseda BSK Mikuláš Krippel a starosta obce Plavecký Štvrtok Radoslav Benkovič

Základná škola Plavecký Štvrtok je ukážkovým príkladom sociálnej inklúzie žiakov. Štvrtáci dnes slávnostne ukončili prvý stupeň a sme na nich veľmi pyšní.

Žiaci zo Základnej školy Plavecký Štvrtok dnes zažili výnimočnú udalosť. Ich školský rok sa skončil veľkou slávnosťou, ktorá bola zároveň ukážkou spájania oboch komunít obce (asi tretina patrí k rómskej menšine). Na tejto škole sa po rokoch podarilo otvoriť brány všetkým deťom z obce aj okolia bez rozdielu národností, zdravotného znevýhodnenia či sociálneho prostredia, z ktorého pochádzajú. „Zmiešané“ triedy tu vznikli už pred dvomi rokmi a žiaci v nich dostanú kvalitné vzdelanie a zároveň majú pocit bezpečia. Pre nás je táto škola vzorovým príkladom sociálnej inklúzie všetkých žiakov a šikovným štvrtákom držíme palce v ďalšom vzdelávaní.