Súťaž o najlepšiu obnovu historickej architektúry v obciach a mestečkách Bratislavského kraja

674

Poznáte vo svojom okolí pekne obnovený starý dom, ktorý si zachoval svoje čaro? Prebehla vo vašej obci či mestečku oprava kaplnky, starej požiarnej zbrojnice alebo iného historického objektu, prípadne priestoru? Pošlite nám na ne tip! Prihláste ich do súťaže o príkladnú obnovu! Víťazi získajú Ocenenie, ktoré spoločne s Academiou Istropolitana Nova udeľuje Prvá stavebná sporiteľňa a Bratislavský samosprávny kraj.

Za vami favorizovaný projekt môžete hlasovať na www.prikladnaobnova.sk, kde nájdete aktuálne nominácie na rok 2021 a tiež všetky ocenené objekty z rokov 2010 až 2020. Uzávierka prihlasovania do súťaže je 20.11.2021.

O ďalšom priebehu Ocenenia 2021 vás budeme informovať.