Svätokatarínska ochutnávka mladých vín v Modre

429
svatokatarinska ochutnavka

Prvého decembra v Kultúrnom centre Modra o 16:30.

Program: Zhodnotenie vinohradníckeho roku 2023, požehnanie mladých vín, priateľská susedská degustácia prinesených vzoriek vín.