Takto napreduje jeden z najväčších projektov Bratislavy – električková trať v Petržalke

1565
Zdroj: Michal Feik

V bratislavskej Petržalke sa začala výstavba dvoch mostov v rámci výstavby predĺženia električkovej trate až po Janíkov dvor. Aktuálne sa pracuje na moste pri Rusovskej ceste a pri zastávke Jungmannova i na najdlhšom moste novej trate pri kostole Svätej rodiny. Na sociálnej sieti o tom informuje hlavné mesto.

Združený most Rusovská cesta je mostný objekt neďaleko súčasnej zastávky Bosákova. Aktuálne tu pripravuje hlavné mesto výkopy pre podpery mosta. Na tomto mieste prebieha zarážanie štetovníc do zeme, ktoré zabránia zosuvu pôdy. Po zarazení štetovníc do hĺbky cca. 12 m pod terénom a príprave výkopov pre podpery mosta dôjde k samotnému vyhotoveniu opôr a podpier.

Okrem toho sa začali práce na najdlhšom moste stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny. Pôjde o most pre električky, popod ktorý povedie aj lávka pre peších s komfortným bezbariérovým prístupom. Na tomto mieste prebieha zarážanie štetovníc do zeme a zhotovujú sa výkopy pre podpery mosta.

„Nasledovať bude trysková injektáž, ktorou utesní stavebnú jamu tak, že vytvoríme viaceré vrty do zeme a čerpadlom nanesieme injektážnu zmes, ktorá spevní základovú pôdu. Je to dôležitý krok pre vytvorenie tvrdého podkladu a stabilnej pôdy pred ďalšími stavebnými procesmi,“ približuje mesto na sociálnej sieti. Práce na najdlhšom moste budú pokračovať vybudovaním spodnej stavby (základy a mostné piliere), zhotovením lešenia a debnenia, budovania nosnej konštrukcie mosta, ktorá bude neskôr vybetónovaná. Po zatvrdnutí betónu dorobí mesto súčasti mostného zvršku a vybavenia mosta.

„Na trase budúcej električkovej trate sme celý február odstraňovali ornicu, vrchnú vrstvu pôdy, z nespevnených plôch. Celkový rozsah odhumusovanej plochy je 61.750 m2 s hrúbkou v priemere 10 cm. Získanú zeminu použijeme neskôr pri zatrávňovaní a výsadbe v okolí,“ dodáva mesto.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR; Foto: Michal Feik