Tento rok maturuje na župných školách viac ako 3000 žiakov

608

Od 23. mája do 10. júna 2022 prebieha na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ústna forma internej časti maturitnej skúšky. Termíny jednotlivým stredným školám určil Regionálny úrad školskej správy v Bratislave.

„Po dvoch rokoch pandémie, kedy sa nematurovalo klasickým spôsobom, sa žiaci opäť postavili pred komisiu a obhajovali svoje vedomosti, ktoré získali počas štúdia. Všetkým držím päste, majú za sebou náročné obdobie. Verím, že to zvládnu a skúška dospelosti bude pekným zavŕšením stredoškolských čias. Želám všetkým maturantom veľa šťastia,“ povedal predseda BSK Juraj Droba

Maturitné skúšky na 54 župných stredných školách v aktuálnom školskom roku skladá 3 173 žiakov, z toho 987 na gymnáziách a 2 186 žiakov na stredných odborných školách a konzervatóriách.

Najviac žiakov maturuje na bratislavských gymnáziách J. Papánka, A. Einsteina, I. Horvátha a L. Novomeského. Potom nasleduje Konzervatórium na Tolstého v Bratislave, Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej v Bratislave, Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, SPŠ elektrotechnická na Hálovej v Bratislave a Spojená škola v Ivanke pri Dunaji.

Opravný termín pre internú časť maturitnej skúšky je naplánovaný na september 2022 alebo február nasledujúceho školského roka.