Tento rok pribudnú nové protiuhlovky. Do konca tohto roka pribudnú na D1 pri Jarovciach

665

Národná diaľničná spoločnosť je zodpovedný investor, ktorý dbá na to, aby sa popri zlepšení dopravného spojenia neznižoval komfort obyvateľstva žijúceho v okolí. Jedným zo spôsobov, ako to docieliť, je výstavba protihlukových stien na miestach, kde „dopravné zvuky“ môžu obťažovať ľudí bývajúcich v domoch blízko diaľnic a rýchlostných ciest. Do konca tohto roka pribudnú protihlukové steny na D1 pri Jarovciach.

Celková dĺžka novej PHS pri Jarovciach bude 1728,5 metra a vďaka jej výstavbe bude táto bratislavská mestská časť ohraničená protihlukovými stenami nielen zo severnej strany (D4), ale už aj zo západnej strany. Aktuálne sú už na tejto stavbe dokončené všetky základové pilóty a zhotoviteľ predpokladá, že v druhej polovici augusta začnú osádzať stĺpy a soklové betónové panely medzi jednotlivé stĺpy.

Prečo sú protihlukové steny potrebné a aké druhy NDS používa?

O tom, či treba alebo netreba na konkrétnom úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty postaviť aj protihlukovú stenu, rozhoduje hluková štúdia. Na zamedzenie úniku nadmerného hluku sa používajú rôzne typy protihlukových stien. „V extravilánoch miest najčastejšie budujeme reflexné, teda odrazivé protihlukové steny. Naopak, v mestách využívame skôr absorpčné, teda pohltivé steny. Líšiť sa môžu aj materiálom, používame hliníkové, murované, betónové alebo aj kombinované steny na báze recyklovanej gumy a výrobkov z gumy,“ približuje NDS na svojom webe.

Zdroj: NDS