Testovala sa trať v Rači. Električky by mohli opäť premávať od septembra

1534

Električky by od septembra opäť mohli premávať až na Komisárky. Pozrite sa s nami na bezpečnostno-technickú skúšku trate v Rači.

Hoci je už trať prejazdná, zatiaľ ešte neboli dokončené vegetačné úpravy na trati a povedľa trate. Pred sprevádzkovaním trate je ešte potrebné získať povolenie na predčasné užívanie trate od Bratislavského samosprávneho kraja ako špeciálneho stavebného úradu, o ktorom by sa malo rozhodovať 24. augusta 2020. Ak sa nevyskytnú problémy, električky by mohli na koniec Rače opäť začať premávať začiatkom septembra.

Oproti pôvodnému projektu rekonštrukcie tejto trate boli zrealizované viaceré zlepšenia. Pôvodne sa navrhovala rekonštrukcia starého prístrešku na zastávke Záhumenice, ale po zhodnotení stavu skorodovaného prístrešku sa ukázalo, že jeho náhrada úplne novým prístreškom bude jednoduchšia a vyžiada si len zlomok nákladov v porovnaní s rekonštrukciou starého. Dizajn prístrešku od firmy mmcité je rovnaký ako na práve modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále, avšak jeho kapacita je podstatne väčšia. Ostatné vybavenie zastávok ako označníky, zábradlie, dlažba, odpadkové koše sú tiež rovnaké ako na novej Karlovesko-dúbravskej radiále. Na zastávke smerom do centra mesta pribudla v rámci rekonštrukcie aj elektronická informačná tabuľa, ktorá je integrovaná na zastávkovom označníku.

Ďalšia zmena sa týka vrchného krytu trate, ktorý mal byť pôvodne na viacerých dlhších úsekoch, kde sa počíta s občasným pojazďovaním trate, realizovaný z asfaltového betónu. S cieľom zníženia hlučnosti a zníženia množstva odvádzanej ďažďovej vody do kanalizácie sa napokon realizoval vrchný kryt zo štrkodrvy, ktorá bola spevnená plastovými tvárnicami Guttagarden. V oblúku za zastávkou Záhumenice sa použije pôvodne plánovaný zelený kryt z rozchodníkových kobercov.

Súčasťou rekonštrukcie trate bola aj kompletná rekonštrukcia trolejového vedenia a napájacích vedení. Trakčné stožiare popri trati dostali nový antracitový náter.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR, imhd.sk