Tip na cyklovýlet popri Dunaji

1838
Cyklolávka cez Lužný most

V Bratislavskom kraji nájdete bezmála 1200 kilometrov značených cyklotrás. Vedú popri vodných tokoch, cez lesy a kopce, či popri jazerách. Spoznávať na bicykli môžete nielen krásy prírody, ale aj obdivovať historické a kultúrne pamiatky či ochutnať lokálnu gastronómiu. Dnes vás pozývame na cyklovýlet popri Dunaji.

Naša trasa viedla z Ružinova od Prístavného mosta, krížom cez Malý Dunaj, popri Zimnom prístave, cez nový Lužný most ponad Dunaj, po dunajskej hrádzi až do Maďarska.

Trasa vedie po rovine a je vhodná pre všetky kategórie cyklistov – pre rodiny s deťmi, partie nadšencov aj pre športovcov. Neoddeliteľnou súčasťou výletu sú aj bufety, ktorých nájdete cestou neúrekom.

Pozrite si video:

Video: Jana Šantavá, Michal Feik