Tipy pre tínedžerov v domácej škole

1041

Keďže prerušenie vyučovania v školách a jeho presun do domáceho vzdelávania prináša zmenené podmienky na učenie sa. Pre dospievajúcich mladých ľudí pripravil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie tipy na zvládnutie tejto doteraz nepoznanej situácie.

Zhrnul ich do praktickej pomôcky s názvom Ako sa nezblázniť z domácej školy, ktorá je zverejnená na webovej stránke VÚDPaP https://vudpap.sk/ako-sa-nezblaznit-z-domacej-skoly/.

Tínedžerom v nej radí, ako efektívne využiť čas, ktorý je potrebný venovať školským povinnostiam. Ponúka tipy, ako môžu pomáhať iným, socializovať sa, či športovať v domácich podmienkach. Taktiež ich vyzýva na ostražitosť a ochranu pred nástrahami on-line sveta, ako sú šikanovanie alebo zneužívanie.

Zdroj: MINEDU