Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude vydávať seriál o spisovnom jazyku

485
Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude vydávať seriál o spisovnom jazyku
Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude vydávať seriál o spisovnom jazyku

TASR bude v roku 2024 vydávať spravodajský seriál venovaný používaniu spisovného jazyka. Zámerom verejnoprávnej agentúry je všeobecné zvyšovanie úrovne ovládania slovenčiny, sprostredkovanie informácií novinárom i verejnosti, prioritne školskej mládeži.

Texty budú pripravovať odborníčky, ktoré sa venujú používaniu spisovného jazyka, analýzam novinárskych textov a s TASR spolupracovali na niekoľkých projektoch. Profesorka Terézia Rončáková pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a redaktorka Zuzana Vandáková sa venuje profesionálnym jazykovým korektúram.

Podľa šéfredaktora TASR Mariána Kolára má projekt predovšetkým upozorňovať na chyby, ktoré sa bežne vyskytujú v písomnom či hovorenom prejave, a to vo formálnej i bežnej komunikácii. „V krátkych textoch sa nebudeme venovať zdĺhavým analýzam či akademickým rozborom, ale ponúkneme predovšetkým príklady používania spisovných slovenských výrazov vrátane štylistiky,“ konštatoval Kolár.

Dodal, že autori textov upriamia pozornosť aj na nové slová a výrazy, ktoré sa do slovenčiny postupne dostávajú z iných jazykov, prípadne vplyvom moderných technológií, predovšetkým sociálnych sietí. TASR rovnako plánuje poskytnúť verejnosti aj sériu rád o tom, ako narábať s informáciami a správami, overovať ich kvalitu, dôveryhodnosťou zdroja s cieľom upriamiť pozornosť na odhaľovanie zavádzajúcich informácií a hoaxov.

Seriál bude vychádzať pravidelne v domácom servise a easy servise od 5. februára trikrát týždenne vždy v pondelok, v stredu a v piatok v dopoludňajších hodinách do konca roka 2024 s titulkom SLOVENČINA24. Všetky materiály seriálu zverejnia aj weby TERAZ.SK a SKOLSKE.SK v špecializovaných sekciách.