Tomáš Szalay: Do pohotovostnej lekárne sa nechodí pre sunar

969
Lekáreň Bory

Počas Veľkonočných sviatkov budú v Bratislave fungovať dve ambulantné lekárske pohotovosti pre dospelých, jedna detská ambulantná pohotovosť a 5 zubných pohotovostí. K ambulantnej pohotovostnej službe pre dospelých, pre deti a dorast majú pohotovostnú službu v Bratislave lekárne.

Úlohou lekárenskej pohotovosti je vydať lieky pacientom ošetreným na ambulancii lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých, deti a dorast, pričom pohotovostné ambulancie sú bežne v čase od 8:00 do 22:00.

V pohotovostnej lekárni sa prednostne vydávajú lieky na recepty z pohotovostí, nejde o každodennú prevádzku lekárne. Najväčšiu záťaž na pohotovostné lekárne počas sviatkov často predstavujú ľudia, ktorí si prišli kúpiť voľnopredajné lieky. Tak, ako sa nechodí na ambulantnú pohotovostnú službu na preventívnu prehliadku, nechodí sa do pohotovostnej lekárne pre „bežné“ lieky napr. proti bolesti, pre vitamíny a sunar.

Viac už sa dozviete v podcaste s lekárom BSK Tomášom Szalayom. Moderuje Lucia Forman.

Video: Jana Šantavá