Tvoríme pre radosť iných

396
Tvoríme pre radosť iných
Tvoríme pre radosť iných

Určite každý jeden z nás už niekedy nejaký darček dostal. Mnohí ľudia majú pre darčeky slabosť. Dávame ich svojim blízkym, priateľom, kolegom a ďalším, aby sme im prejavili vďaku, úctu a potešili ich. Aby sme im dali najavo náš záujem o nich. Vybrať správny darček je niekedy veľmi náročné a zaujímavo ho zabaliť niekedy možno ešte náročnejšie.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava, v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizovala už po 17. krát celoštátnu súťaž v darčekovom balení. Tentokrát aj s medzinárodnou účasťou.

Zdravý životný štýl, Balíček pre šibača, Čaro dreva, to sú len niektoré z tém pri ktorých mohli žiaci prezentovať svoje vedomosti a zručnosti, predviesť svoju tvorivosť, vlastné nápady a estetické cítenie.