Dúbravka a jej týždeň v teréne

741

V Dúbravke ste možno narazili, videli rôzne kopy odpadkov, nahrabaných smetí na rôznych miestach. To preto, že prebiehalo upratovanie na uliciach vo viacerých lokalitách – hornej aj dolnej časti Dúbravky – ulica Pri kríži, Kristy Bendovej, Valachovej, Bazovského Hanulova.

Oddelenie životného prostredia tiež osádzalo knižné búdky a aj nové smetné koše.

No a budúci týždeň Dúbravka pokračuje. V pláne je aj najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, do ktorého sa aktívne zapája aj mestská časť a dobrovoľníkov bude vidno pracovať na viacerých miestach v Dúbravke.

Zdroj: Dúbravka