Učiteľov budú školiť, ako rozvíjať občianske a sociálne zručnosti u detí

413
Bratislavský samosprávny kraj vytvoril Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom kraji na roky 2023 – 2026
Bratislavský samosprávny kraj vytvoril Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom kraji na roky 2023 – 2026

Inštitút pre aktívne občianstvo spustí v lete prihlasovanie do pilotného ročníka vzdelávacieho programu s názvom Školy, ktoré menia svet pre najmenších. Je určený učiteľom predškolákov a prvostupniarov. Priblíži im, ako rozvíjať občianske a sociálne zručnosti detí. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová z inštitútu.

Program zahŕňa tréningy a mentorskú podporu. Učiteľom tiež sprístupňuje metodiku s vyše 40 zážitkovými aktivitami. Tie boli overené v pilotnom ročníku počas končiaceho sa školského roka na piatich materských a základných školách naprieč Slovenskom a konzultované s metodikmi a vývinovou psychologičkou.

„Venujeme sa predovšetkým témam ako empatia a emocionálna inteligencia, budovanie medziľudských vzťahov, férovosť, tolerancia, ale napríklad aj demokratické rozhodovanie, keď už v tomto veku vieme deťom ukázať, že na ich názore môže záležať a môžu veci okolo seba zmeniť,“ uviedla riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo Jana Feherpataky-Kuzmová.

Výskumy podľa inštitútu potvrdzujú, že sociálne, životné a občianske zručnosti si deti začínajú formovať skôr ako na druhom stupni základných škôl. Ako uviedli, deti vo veku dvoch až siedmich rokov sú schopné porozumieť symbolickému zobrazeniu a začínajú prejavovať empatické a prosociálne správanie. Vo veku siedmich až desiatich rokov začínajú chápať logické uvažovanie a začínajú už ovládať svoje emócie.

Zdroj: TASR