Ukončenie činnosti MUDr. Mária Ďurmanová – Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

703

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti MUDr. Mária Ďurmanová – Všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

Miesto prevádzky: zdravotnícke stredisko, Malokarpatské námestie 1124/2, 84103 Bratislava-Lamač ukončuje činnosť k dátumu 31.10.2023.

Obvod bude prerozdelený medzi dvoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nasledovne:

Ulice: Borinská, Furmanská, Havelkova, Heyrovského, Hodonínska, Kuneradská, Lediny, Malokarpatské námestie, Na barine, Podháj, Podlesná, Povoznícka, Pridánky, Rácova, Rozálska, Segnáre, Stanekova preberá spoločnosť PEDIATER MC s.r.o.,  MUDr. Michal Csáder – Všeobecná ambulancia pre deti a dorast.

Miesto prevádzky – Na barine 4684/24, 84103 Bratislava-Lamač.

MČ Záhorská Bystrica preberá spoločnosť PRO SANUS – Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto prevádzky – Obchodné centrum Bory Mall, 6780, 84103 Bratislava-Lamač

Zdravotná dokumentácia od MUDr. Ďurmanovej sa bude nachádzať v úschovni BSK od 24.10.2023.

Žiadosti o vydanie zdravotnej dokumentácie vystavené novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je potrebné doručiť na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovská 16
P.O. BOX 106
820 05 Bratislava

taktiež je možnosť priniesť osobne do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo mailom na linda.majdanova@region-bsk.sk