VIDEO: Čo prináša nová mestská trieda Mlynské Nivy?

11473

Širšie chodníky, viac zelene, vyhradené BUS-pruhy, cyklotrasy, kvalitnejšie betónové povrchy vozovky, i kompletne nové inžinierske siete. To sú vylepšenia, ktoré po rozsiahlej rekonštrukcii prináša ulica Mlynské nivy. Pre individuálnu a verejnú dopravu je otvorená od pondelka 16. novembra.

Prevezte sa virtuálne po vynovenej ulici v srdci Bratislavy:

Čo prináša nová mestská trieda Mlynské Nivy

🚶 rozšírené chodníky
🛣 úplne nový povrch vozovky
🚎 nové zastávky MHD a vyhradené BUS-pruhy
🚦 nové bezpečnejšie svetelne riadené priechody pre chodcov
👫 bezpečnejšie ostrovčeky pre chodcov
🚴‍♀️ segregovaná cyklotrasa
🌳 viac zelene
🚗 kvalitnejšie betónové povrchy vozovky pred križovatkami a na zastávkach
🚰 komplexne vymenené inžinierske siete
🔄 podzemný kruhový objazd (t.č. vo výstavbe)

Kompletná rekonštrukcia ulice

Prestavba časti ulice Mlynské nivy sa začala v máji 2018, k jej uzavretiu pre dopravu došlo v polovici februára 2019. Pôvodný projekt počítal s otvorením dopravy pre MHD ešte v roku 2019. Hlavné mesto SR Bratislavy sa však rozhodlo projekt vylepšiť o viacero koncepčných riešení. Realizácia týchto vylepšení v následnej kombinácii s dosahmi koronakrízy znamenali presun otvorenia ulice na november 2020.

Zmeny v MHD
  • Linky 21, 25, 50, 70, 88, 202 a 210 budú premávať po pôvodných trasách, ruší sa obchádzka po Páričkovej ulici.
  • Linky 21, 25 a 88 budú začínať pred novou budovou autobusovej stanice.
  • Linka 50 bude premávať cez Mlynské nivy, v smere k OD Slimák cez Svätoplukovu a Páričkovu.
  • Linka 70 bude premávať cez Karadžičovu a Mlynské nivy.
  • Linka 202 bude začínať na Rajskej (Nemocnica sv. Michala) a premávať po Mlynských nivách. Budú ju dočasne obsluhovať autobusy.
  • Linka 210 bude v oboch smeroch zachádzať pred novú budovu autobusovej stanice a bude zastavovať v každom smere na samostatnom nástupišti. Cestujúcim odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cieľu spoja, ktorý je zobrazený na informačných tabuliach.
  • Linka 205 bude premávať cez Mlynské nivy a Svätoplukovu. V smere na Trnávku bude do polovice decembra obsluhovať aj zastávku Špitálska.
  • Linky 208, 212 a N72 budú až do času finalizácie trolejového vedenia premávať po výlukových trasách. Obnovenie pôvodných trás sa predpokladá v polovici decembra.
  • Linka X72 bude zrušená – nahradí ju linka 202 v pôvodnej trase.
Stanica Nivy

“Výnimočnosť Stanice Nivy nespočíva len v jednej silnej výhode. Je to kombinácia viacerých dôležitých funkcií do uceleného konceptu, ktorý kombinuje dopravný uzol, tradičný retail a moderné maloobchodné trendy so zábavou, životným štýlom a prelomovým konceptom spájajúcim tržnicu so zelenou strechou,” uvádzajú autori projektu Stanica Nivy.

Okrem novej autobusovej stanice prinesie projekt obchody, kancelárie, tržnicu, parkovacie miesta a zelenú strechu. Integrovaná autobusová stanica, kam bude smerovať viac ako 1300 autobusových spojov, počíta s dennou návštevnosťou 20 tisíc ľudí.

Termín otvorenia Stanice Nivy je koniec leta 2021.

História

V priestore dnešnej ulice Mlynské Nivy sa kedysi nachádzalo Malé Novozámocké rameno Dunaja (neskôr zvané aj Mlynské). Tieklo zhruba v súbehu s ulicami Vajanského nábrežie, Dostojevského rad a Továrenská a ďalej na sever. Na tomto ramene sa nachádzali mlyny podľa ktorého bol pomenovaný ostrov, ktoré rameno vytváralo na svojom pravom brehu. Rameno bolo zasypané koncom 19. storočia.

Začiatkom 20. storočia začali popri ulici vznikať mnohé výrobné podniky a továrne, podnietené blízkosťou železnice. Na mieste dnešnej VÚB Banky a CBC stála železničná stanica Nivy. Posledné zvyšky koľají pri autobusovej stanici boli vybraté až v roku 2016.

V auguste 1983 na mieste bývalého vojenského skladiska otvorili Autobusovú stanicu Mlynské Nivy.

Foto: BSK / Michal Feik
Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislavy, Dopravný podnik Bratislava