Umelecká jeseň v Mereme bola povzbudzujúca

369
Umelecká jeseň v Mereme bola povzbudzujúca
Umelecká jeseň v Mereme bola povzbudzujúca

Prijímatelia sociálnej služby Centra sociálnych služieb Merema pod vedením skúsených a erudovaných zamestnancov systematicky pracujú na rozvíjaní svojich kompetencii. Prebieha proces deinštitucionalizácie zariadenia a veľké úsilie vkladáme do uskutočňovania sociálnej inklúzie. Darí sa im najmä v oblasti tlmenia. Pod vedením majstrov – keramikára Miroslava Malinovského a drotára Ladislava Kunetku predstavili výsledky tvorivej práce na mnohých výstavách doma i v zahraničí.

Dňa 10. 10. 2023 prijali klienti centra sociálnych služieb pozvanie neziskovej organizácie Reflexy zastúpenej a svoje umelecké diela vystavovali na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne v projekte Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR a ČR. Slovenskú republiku v sekcii umenia v rámci Slovenskej expozície reprezentovali ako jediné zariadenie, ktoré vystavovalo keramiku, tradičné a umelecké drotárstvo. Patrónom výstavy bol Senát parlamentu Českej republiky, výbor pre vzdelávanie. vedu, kultúru, ľudské práva a petície. Garantom podujatia bol predseda výboru Jiří Růžička. Návštevníci veľtrhu ocenili diela autorov vyjadrením obdivu a úcty.

„Vysoko si vážime možnosť ukázať širokej verejnosti talent, kreativitu a remeselný fortieľ našich klientov. Umelecká tvorba a prezentácia vedie k dlhodobému zlepšeniu sociálnych zručností, skvalitneniu života a k začleneniu marginalizovaných ľudí do spoločnosti. Ďakujeme všetkým zúčastneným za pozvanie, pomoc a podporu. Tešíme sa z vynikajúcej spolupráce s pánom Arpádom Beníkom, predsedom neziskovej organizácie Reflexy, ktorý svojou energiou a entuziazmom prepája zdanlivo neprepojiteľné brehy. Mocných a krehkých. Ukazuje svetu umenie hendikepovaných. Veľmi nám pomáha,“ uviedla Darina Rohaľová z Centra sociálnych služieb Merema.

Divadelné umenie a dramatote-rapia patrí k Mereme už 15 rokov. Divadlo Agapé svojimi inscenáciami dokázalo divákov zaujať, potešiť, podnietiť k zamysleniu a uvedomeniu si skutočných hodnôt života. „Vždy sa potešíme možnosti ukázať výsledky našej práce ľuďom. Bratislavský samosprávny kraj usporiadal v novom Župnom divadle Astorka Korzo 90 – Štúdio A 2 na Mickiewiczovej ulici v Bratislave nultý ročník Župného festivalu dramatickej tvorivosti v podaní ľudí so zdravotným znevýhodnením.  Toto podujatie sa konalo v dňoch 16. a 17. októbra 2023. Festival sa uskutočnil pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Patrónom festivalu sa stal významný slovenský herec Miro Noga. Na tomto vynikajúco zorganizovanom kultúrnom podujatí sa prestavili prijímatelia sociálnej služby CSS Merema ôsmi herci Divadla Agapé pod vedením dramatoterapeuta a režiséra Mgr. art. Martina Žáka.

„Vystúpili sme s umeleckým stvárnením pôvodnej divadelnej hry More. Na doskách Divadla Astorka 2 naši klienti oživili ryby z plastu a pozvali divákov na dobrodružnú plavbu v mori fantázie. Predstavenie odkrylo umelecký talent, vášeň, radosť zo života, prekonávanie bariér s odkazom na voľnosť a prepotrebnú slobodu. Na festivale sa okrem klientov Meremy predstavili divadelné súbory z piatich divadiel pri zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti BSK a hostia z DSS Šoporňa – Štrkovec,“ doplnila Darina Rohaľová.

Potešilo sa množstvo divákov, medzi nimi bolo veľa priaznivcov z verejného života, ktorými nie sú ľahostajné ľudské práva a potreba inklúzie. Veľkým obohatením divadelného festivalu bol integračný workshop – divadelná dielňa za účasti hercov Astoky – Vlada Čemého, Mira Nogu a Adyho Hajdu.

„Všetci spoločne sme dokázali vytvoriť veselú a uvoľnenú atmosféru. Bez predsudkov, v spoločne zdieľanej radosti a úprimnom ocenení umenia umením sme si vychutnali obidva festivalové dni. Umenie spája. Spojilo nás a spolu sme silní,“ uzavrela Rohaľová.