Upozornenie na uzavretie cestného mosta na Tupého ulici

689

Železnice Slovenskej republiky upozorňujú, že od pondelka 21.9.2020 do 31.10.2020 bude uzavretá časť cesty na Kyjevskej ulici, a to v úseku od Pionierskej po Tupého ulicu v Novom Meste.
Dôvodom uzavretia je oprava hydroizolácie cestného mosta a s tým súvisiaca oprava vozovky nad železničnou traťou.

Zdroj: Nové Mesto