Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania. Zabezpečuje tiež odbornú metodickú pomoc mestským a obecným verejným knižniciam na území kraja a buduje elektronické regionálne databázy. Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých čitateľov. Sú to besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže, informačná výchova používateľov. Ako knižnica s regionálnou a krajskou funkciou sa zameriava na pomoc a podporu obecných knižníc BSK, budovaniu a sprístupňovaniu fondu dokumentov o histórii a súčasnosti regiónu a organizovaním rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru, pamiatky.

Kontakt

Riaditeľka: Mgr. Daniela Tóthová

Adresa: Holubyho 5, 902 01 Pezinok

Web: https://www.kniznicapezinok.sk/

Kalendár podujatí

Aktuálne články

Malokarpatská knižnica v Pezinku otvára digitálnu knižnicu Kubo 

0
Blíži sa leto a s ním aj rôzne výlety a dovolenky. Malokarpatská knižnica v Pezinku ako iniciatíva Prečítané leto už niekoľko rokov upozorňuje, že s letom prichádza aj čitateľský útlm. „Ak chceme, aby naše deti neupadli do...

Pozývame vás na Medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY v Pezinku a Modre  

0
Mestá Pezinok a Modra budú opäť po dlhšom čase žiť dva dni poéziou! Nápad zorganizovať medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY vznikol v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, jeho obsah však reflektuje umelecké zázemie Pezinka a Modry, ich...

Malokarpatská knižnica vyhlasuje detskú recitačnú súťaž Maľovaná abeceda

0
V Malokarpatskej knižnici v Pezinku prebehne už štvrtý ročník súťaže Maľovaná abeceda pre deti základných škôl. Súťaž v prednese poézie Maľovaná abeceda je súčasťou medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry, ktorý od 2. do 4. mája prebehne už tradične v Pezinku a Modre....