Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov bez rozdielu veku, spoločenského postavenia a profesijného zamerania. Zabezpečuje tiež odbornú metodickú pomoc mestským a obecným verejným knižniciam na území kraja a buduje elektronické regionálne databázy. Kultúrno-výchovná činnosť knižnice je zameraná na podujatia pre deti aj dospelých čitateľov. Sú to besedy o knihách, autorské besedy, literárne a výtvarné súťaže, informačná výchova používateľov. Ako knižnica s regionálnou a krajskou funkciou sa zameriava na pomoc a podporu obecných knižníc BSK, budovaniu a sprístupňovaniu fondu dokumentov o histórii a súčasnosti regiónu a organizovaním rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru, pamiatky.

Kontakt

Riaditeľka: Mgr. Daniela Tóthová

Adresa: Holubyho 5, 902 01 Pezinok

Web: https://www.kniznicapezinok.sk/

Aktuálne články

Pozývame všetky písaniachtivé duše k nám do knižnice na kurz tvorivého písania prózy pre dospelých

Pozývame všetky písaniachtivé duše k nám do knižnice na kurz tvorivého písania prózy pre...

0
Kurz prebehne počas júla a stretávať sa budeme každý pondelok a stredu od 18.00 do cca 20.30 hod v Malokarpatskej knižnici na Holubyho 5 v Pezinku. Kto vás bude učiť? Veronika Šikulová vyštudovala žurnalistiku, pracovala ako...
Pozvánka na stretnutie s literárnou autorkou Viktóriou Dominovou

Literárna autorka Viktória Dominová príde do Malokarpatskej knižnice v Pezinku

0
Natália sa pred rokmi rozhodla, že sa do svojho rodného domu nikdy nevráti. Ťažké detstvo i dospievanie po boku matky, ktorá jej ubližovala, mali zostať temnými spomienkami pochovanými v útrobách jej mysle. Plány jej...

Malokarpatská knižnica v Pezinku pozýva všetky deti na oslavu MDD

0
Milé deti, milí dospelí, príďte na Cajlanskú 88, 1. júna 2023 o 10.00. Bude tam na Vás čakať KOZA ROHATÁ A JEŽ. Stretnete sa s nimi na divadelnom predstavení. Hrdinovia predstavenia sľubujú zábavu a veľa zážitkov. Na počesť sviatku všetkých detí...