Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2020

Ocenení učitelia v roku 2020

Ocenení učitelia v roku 2020

Mgr. Andrea Szabó, Základná škola a Gymnázium, Dunajská 13, 814 84 Bratislava

Mgr. Zuzana Koprivová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášiková 2, 827 29 Bratislava

Mgr. Andrea Stempelová, Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

PaedDr. Ladislav Beňuš, Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava

Mgr. Lukáš Šefčovič, Gymnázium, Ul. 1 mája 8, 901 01 Malacky

Mgr. Lenka Vašicová, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Ing. Miroslav Brandis, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

Ing. Adriana Jurášková, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava

RNDr. Magdaléna Hessková, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

Mgr. art. Gabriela Béderová, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Mgr. Peter Guldan, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava

PaedDr. Adam Herceg, Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

akad. soch. Michal Zdravecký, Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava

PhDr. Darina Haladová, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Igor Rašo, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec

Mgr. Jozef Lipták, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava

Katarína Vajgelová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

Ing. Vladimír Sénaši, Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava

Mgr. Erika Vaľková, Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

Fotogaléria

Oceňovanie Deň učiteľov 25. 6. 2020 Konferenčná miestnosť Hotel Barok, Sitnianska, Bratislava

Bratislavská župa ocenila učiteľov

Ocenenie za svoju prácu získala dvadsiatka výnimočných učiteľov z Bratislavského samosprávneho kraja. "Učiteľstvo je viac ako povolanie, je to poslanie. Pretože pri ňom nejde len...