Bratislavská župa ocenila učiteľov

5943

Ocenenie za svoju prácu získala dvadsiatka výnimočných učiteľov z Bratislavského samosprávneho kraja.

„Učiteľstvo je viac ako povolanie, je to poslanie. Pretože pri ňom nejde len o odovzdávanie poznatkov z určitej oblasti, ale učiteľ má vplyv na celkové formovanie mladých ľudí. Dobrý učiteľ robí svoju prácu celým srdcom. Asi každý máme v pamäti nejakú pani učiteľku alebo pána učiteľa z našich školských čias, na ktorého nikdy nezabudneme. Lebo len silná osobnosť dokáže osloviť mladú generáciu, počúvať ju a nadchnúť ju,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Náročnú a výnimočnú prácu tých, ktorí učili nás, či teraz učia naše deti, si každoročne pripomíname na Deň učiteľov. Bratislavský samosprávny kraj tradične pri príležitosti tohto výnimočného sviatku oceňuje za mimoriadne zásluhy tých vybraných – medzi ktorých sa zaraďujete aj vy, ktorí ste prijali toto dnešné pozvanie.

Tento rok sa stretnutie uskutočnilo v netradičnom termíne – keďže tak, ako mnohé iné podujatia, sa aj toto naše muselo posunúť kvôli mimoriadnej situácii, ktorá v našej krajine nastala. „Som veľmi rád, že sa nám doteraz darilo pandémiu úspešne zvládať a vďaka tomu sme sa tu predsa mohli dnes zísť. Teším sa, že školský rok končíme v atmosfére uvoľňovania opatrení a návratu do škôl a verím tomu, že aj v septembri sa nový školský rok začne „normálnym“ spôsobom – čo si samozrejme vyžaduje aj naďalej zodpovedný prístup každého z nás,“ podotkol Juraj Droba.

Podľa neho boli predchádzajúce mesiace veľmi náročné pre všetkých. „Veď začať zo dňa na deň učiť úplne inak, ako sme boli zvyknutí, určite nie je jednoduché. Zrazu sa učili nielen žiaci, ale často aj ich učitelia – museli sa naučiť využívať nove technológie a museli sa naučiť komunikovať úplne novým spôsobom nielen so žiakmi, ale aj sami medzi sebou. Verím, že poučení z predchádzajúceho obdobia využijeme nasledujúce mesiace na iniciovanie systémových zmien v školstve a že sa mnohé budú realizovať aj na centrálnej úrovni.“

Výberová komisia vybrala dvadsiatku ocenených učiteľov z celkového počtu 55 predložených návrhov. Pedagógovia boli ocenení aj finančnou odmenou.

Členovia výberovej komisie boli župný poslanec Juraj Jánošík, súčasný minister školstva Branislav Gröhling, starosta MČ Bratislava–Dúbravka Martin Zaťovič, Ivan Haverlík a István Pomichal.

Zoznam ocenených učiteľov:

 1. Mgr. Andrea Szabó
 2. Mgr. Zuzana Koprivová
 3. Mgr. Andrea Stempelová 
 4. PaedDr. Ladislav Beňuš
 5. Mgr. Lukáš Šefčovič
 6. Mgr. Lenka Vašicová
 7. Ing. Miroslav Brandis
 8. Ing. Adriana Jurášková
 9. RNDr. Magdaléna Hessková
 10. Mgr. art. Gabriela Béderová
 11. Mgr. Peter Guldan
 12. PaedDr. Adam Herceg
 13. akad. soch. Michal Zdravecký
 14. PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH
 15. PhDr. Darina Haladová
 16. Igor Rašo
 17. Mgr. Jozef Lipták
 18. Katarína Vajgelová
 19. Ing. Vladimír Sénaši
 20. Mgr. Erika Vaľková