Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2021

Ocenení učitelia v roku 2021

Ocenení učitelia v roku 2021

Mgr. Beatrix Barsiová, Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Mgr. Ján Belák, SOŠ pedagogická, Sokolská 6,  Modra

Ing. Blažena Čonková, SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Mgr. Alena Dobrovodská, Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra

Ing. Felix Dömény, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

Mgr. Tatiana Filová, SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava

Ing. Judita Földesová, SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

Mgr. Michal Gonda , SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pantoch 9, Bratislava

Mgr. Jana Hegyiová, Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava

Mgr. Agnesa Horváthová, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

PaedDr. Blanka Kissová, Školský internát, Trnavská cesta 2, Bratislava

PaedDr. Martina Kobolková, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69,Senec

Ing. Jozef Kováč, Phd., SOŠ vinársko- ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Mgr. Zuzana Lauková, Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Ing. Natália Pelešová, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Ing. Eva Stančíková, Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Mgr. Miroslava Stíhová, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Ing. Miloslava Štefancová, Spojená škola – SOŠ agrotechnická, Bernolákovo

Mgr. art. Peter Tarkay, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

Mgr. Martin Zvalo, Spojená škola, Ostredkova 10, Bratislava

Fotogaléria

Oceňovanie Deň učiteľov 17. 6. 2021 konferenčná miestnosť Hotel Barok, Sitnianska, Bratislava

Bratislavská župa ocenila učiteľov

Ocenenie za svoju prácu získala dvadsiatka výnimočných pedagógov zo škôl Bratislavského kraja. Prácu župných učiteľov si veľmi vážime, a preto sa neustále snažíme nielen motivovať samotných...
Prejsť na obsah