Bratislavská župa ocenila učiteľov

2012
Zľava župan Juraj Droba a riaditeľka župného Odboru školstva Jana Zápalová
Zľava župan Juraj Droba a riaditeľka župného Odboru školstva Jana Zápalová

Ocenenie za svoju prácu získala dvadsiatka výnimočných pedagógov zo škôl Bratislavského kraja.

Prácu župných učiteľov si veľmi vážime, a preto sa neustále snažíme nielen motivovať samotných učiteľov, ale aj zvýšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Dnešné odovzdávanie ocenení učiteľom je malou poctou veľkému povolaniu. Zároveň je aj pripomenutím si všetkých pracovníkov našich škôl a školských zariadení, ktorí prispeli či prispievajú k tomu, že do života vstupujú šikovní, zdatní a schopní mladí ľudia, ktorí nemajú problém presadiť sa v dnešnom náročnom prostredí. Uvedomujeme si tiež, že tieto dva posledné roky boli omnoho náročnejšie, pretože sme sa všetci museli prispôsobovať novým podmienkam, učiť sa nové veci, riešiť nové situácie.

K marcovému Dňu učiteľov sme všetkých odmenili finančne, pretože aj to je dôležité. Ale čakali sme najmä na to, ako im poďakujeme osobne. Dnes sme na Slávnostnom oceňovaní vyzdvihli dvadsať výnimočných pedagógov, ktorých nominovali vlastní kolegovia a vybrala odborná porota. “Učiteľstvo je viac ako povolanie, je to poslanie. Pretože pri ňom nejde len o odovzdávanie poznatkov z určitej oblasti, ale učiteľ má vplyv na celkové formovanie mladých ľudí. Dobrý učiteľ robí svoju prácu celým srdcom. Asi každý máme v pamäti nejakú pani učiteľku alebo pána učiteľa z našich školských čias, na ktorého nikdy nezabudneme. Lebo len silná osobnosť dokáže osloviť mladú generáciu, počúvať ju a nadchnúť ju,” uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Vľavo župan Juraj Droba, vpravo riaditeľka župného Odboru školstva Jana Zápalová a v strede jedna z dvadsiatich ocenených pedagogičiek župných škôl.

V mene celého úradu želáme našim učiteľom pekné leto plné oddychu, aby mohli načerpať sily do nového školského roka.