Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2022

Ocenení učitelia v roku 2022

Ocenení učitelia v roku 2022

Ing. Darja Bagiová, SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava

Ing. Alžbeta Balogová, ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

Mgr. Hana Botková, SZŠ Záhradnícka, Záhradnícka 44, Bratislava

Mgr. Iveta Čorňáková, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

PaedDr. Silvia Dadajová, Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava

Ing. Daniela Hívešová, PhD., SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

PaedDr. Jana Homolová, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

PaedDr. Alžbeta Iróová, Gymnázium a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava

Mgr. Barbora Korfantová, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava

RNDr. Lenka Krupa, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Mgr. Viera Lacková, Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo

Ing. Soňa Labajová, SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava

akad. mal. Pavel Michalič, ŠUP, Sklenárová 7, Bratislava

Ing. arch. Dagmar Mikušková PhD., SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Mgr. Dagmar Piegsa Rácová, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava

Ing. Katarína Ridzoňová, SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava

Dr. Getnet Tamene, PhD., SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Mgr. Elena Verešová, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

Mgr. Marta Vizsgyáková, Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava

PhDr. Eva Žitná, Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

Fotogaléria

Oceňovanie Deň učiteľov 22. 4. 2022 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova, Bratislava

Učiteľstvo je náročná a záslužná práca. Župan Droba ocenil najlepších učiteľov

Bratislavský samosprávny kraj každoročne oceňuje dvadsiatku najlepších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jubilejný 15. ročník sa uskutočnil pri príležitosti  Dňa učiteľov...