Učiteľstvo je náročná a záslužná práca. Župan Droba ocenil najlepších učiteľov

2052
Riaditeľka odboru školstva Jana Zápalová, župný poslanec Juraj Jánošík a župan Juraj Droba spoločne odovzdávajú ocenenia výnimočným pedagógom.
Riaditeľka odboru školstva Jana Zápalová, župný poslanec Juraj Jánošík a župan Juraj Droba spoločne odovzdávajú ocenenia výnimočným pedagógom.

Bratislavský samosprávny kraj každoročne oceňuje dvadsiatku najlepších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jubilejný 15. ročník sa uskutočnil pri príležitosti  Dňa učiteľov 2022 v aule župného gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.  Ocenenie je poďakovaním tým, ktorí sú oddaní tomuto povolaniu a tým, čo  prispievajú k tomu, že do života vstupujú šikovní, zdatní a schopní mladí ľudia, ktorí nemajú problém presadiť sa v dnešnom náročnom prostredí.

„Učiteľstvo nie je len povolanie, je to poslanie, ktoré sa nedá robiť z donútenia, s nechuťou, či z povinnosti. Učiteľom môže byť len človek, ktorý to robí celým srdcom. Musí to byť zároveň veľký človek a silná osobnosť, lebo len taký učiteľ dokáže osloviť mladú generáciu, počúvať ju a nadchnúť ju,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Učiteľov na ocenenie nominovali samotné školy. Každá škola si mohla nominovať svojho zamestnanca, kolegu, ktorého si váži a oceňuje jeho prácu. Tento rok prišlo až 56 nominácií zo 46 škôl a zariadení BSK. Dokonca sa v tomto roku po prvý raz zapojilo do nominovania aj DofFe. Nominácie posudzovala Výberová komisia, ktorá vybrala 20 ocenených:

Darja Bagiová – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave
Alžbeta Balogová – Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru na Dúbravskej ceste v Bratislave
Hanka Botková – Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave
Iveta Čorňáková – Gymnázium na Seneckej ulici v Pezinku
Silvia Dadajová – Spojená škola na Pankúchovej ulici v Bratislave
Daniela Hívešová – Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ulici v Bratislave
Jana Homolová – Gymnázium na Hubeného ulici v Bratislave
Alžbeta Iróová – Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave
Barbora Korfantová – Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave
Lenka Krupa – Stredná odborná škola chemická v Bratislave
Soňa Labajová – Stredná priemyselná škola elektrotechnickej na ulici Karola Adlera v Bratislave
Viera Lacková – Spojená škola v Malinove
Pavel Michalič – Škola umeleckého priemyslu na Sklenárovej ulici v Bratislave
Dagmar Mikušková – Stredná odborná škola technológií a remesiel na Ivánskej ceste v Bratislave
Dagmar Piegsa Rácová – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej na Gorazdovej ulici v Bratislave
Katarína Ridzoňová – Stredná odborná škola beauty služieb na Račianskej ulici v Bratislave
Getnet Tamene – Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave
Elena Verešová – Gymnázium Laca Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave
Marta Viszgyáková – Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave
Eva Žitná – Jazyková škola na Palisádoch v Bratislave

„Prácu učiteľov si mimoriadne vážim, preto už od svojho nástupu realizujeme viacero krokov s cieľom zvýšiť spoločenské postavenie učiteľov v našej spoločnosti – viaceré benefity, ktorými zlepšujeme finančné ohodnotenie, možnosti zvyšovania kvalifikácie, zlepšovanie a skvalitňovanie prostredia v školách a školských zariadeniach, ale aj spoločenské stretnutia a podujatia,“ dodal predseda BSK Juraj Droba.