Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2023

Ocenení učitelia v roku 2023

Ocenení učitelia v roku 2023

Ing. Peter Blažej, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

Ing. Pavla Čaplová, SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Mgr. Mária Daniláková, SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

Mgr. Dáša Deáková, SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Mgr. Eva Hašková, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

Mgr. Silvia Kováčová, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Mgr. Katarína Krajňáková, SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava

PaedDr. Mária  Mihálechová, PhD., SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava

Mgr. Marta Mikušovičová, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

Mgr. Lucia Nemečková, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Mgr. Dagmar Olgyajová, SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok

PaedDr. Edita Pappová, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

Ing. Jana Pašková, SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 4, Bratislava

Ing. Simona Přibylová, SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

Mgr. Arpád Szigeti, SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Mgr. Galina Šimončičová, SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava

Ing. Beáta Šoošová, SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

Ing. Brigita Šuhajdová, SOŠ onómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava

Mgr.  Martina Tarabčáková, SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava

PaedDr. Zuzana Vaňková, Gymnázoum K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra

Fotogaléria

Oceňovanie Deň učiteľov 29. 3. 2023 Zrkadlová sieň Primaciálny palác, Bratislava

Župa ocenila dvadsiatku učiteľov. Vyzdvihla tým ich náročnú prácu a dôležité poslanie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si aj tento rok pripomenul sviatok Deň učiteľov, ktorý sa slávi už 68 rokov. Pri tejto príležitosti opäť ocenil 20...
Prejsť na obsah