Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Oddelenie mládeže a športu Čo pre vás robíme – oddelenie mládež a šport

Čo pre vás robíme – oddelenie mládež a šport

Čo pre vás robíme

 1. vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky samosprávneho kraja,
 2. podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v samosprávnom kraji v spolupráci s národnými športovými zväzmi, športovými organizáciami a obcami v samosprávnom kraji,
 3. zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené
 4. môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka
 5. podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji
 6. podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji
 7. oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji
 8. podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti
 9. podporuje organizovanie práce s mládežou
 10. podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže
 11. podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na
  • poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojho kraja
  • poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky
  • ochranu životného prostredia
  • mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu
  • záujmové činnosti mládeže
 12. kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou
 13. podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou
 14. podporuje informačné a poradenské služby pre mládež
 15. podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby
 16. podporuje spoluúčasť mládeže
 •  
Prejsť na obsah