Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Oddelenie mládeže a športu

Oddelenie mládeže a športu

Oddelenie mládeže a športu

Oddelenie mládeže a športu patrí pod odbor Školstva, mládeže a športu. Pôsobnosť Bratislavského samosprávneho kraja, oddelenia na úseku mládeže a športu vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zo zákonov č. 440/2015 Z. z. o športe, č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.…viac

Kontakty

Ing. Jana Dúbravková
vedúca oddelenia
Tel.: 02/ 4826 4169
E-mail: jana.dubravkova@region-bsk.sk

 Zobraziť ďalšie kontakty >

Župný športový deň pre stredoškolákov

Bratislavská cena šport

Vzdelávacie aktivity v oblasti športu

Podujatia v kraji

Zobraziť všetky podujatia

Pozývame na Župný športový deň BSK pre stredoškolákov

0
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so  športovými zväzmi a klubmi pripravuje už  IV. ročník Župného športového dňa BSK pre stredoškolákov, ktorý je určený pre...

Odovzdali sme ocenenia pre najúspešnejších športovcov Bratislavy a Bratislavského kraja za...

0
Bratislavský samosprávny kraj spoločne s Hlavným mestom SR Bratislavou každoročne udeľuje ceny za šport pre najúspešnejších športovcov. Tradícia tohto oceňovania začala pred 30 rokmi,...

Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja si zvolil svoje vedenie

0
Členovia Mládežníckeho parlamentu sa stretli v priestoroch Coworkingu Cvernovka, aby si zvolili svoje vedenie. Predsedom Mládežníckeho parlamentu Bratislavského samosprávneho kraja (MP BSK) sa stal Patrik...

Škola škole

Participatívne rozpočty škôl

Rezervačný systém športovísk

Volebný týždeň

Športové úspechy

Mládežnícky parlament BSK