Úsek trate v Dúbravke otestovala skúšobná jazda

872

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály pozostáva z viacerých etáp. Prvú, cez Karlovu Ves, už naplno využíva verejnosť. K spusteniu sa ale blíži aj druhá etapa na úseku od obratiska Karlova Ves po Hanulovu. Dnes prešla skúšobnou jazdou, ktorá je jednou z dôležitých súčastí kolaudačného konania.

„Tak ako pri modernizácii úseku v Karlovej Vsi aj trať v Dúbravke bude komfortnejšia, vynovená. Má nový koľajový spodok, nové koľajnice ako aj nové trolejové vedenie. Ani tu nebude chýbať zelený povrch, nové prístrešky, elektronické tabule či lavičky s nabíjaním pre mobily,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Kolaudačné konanie druhej etapy Karlovesko-Dúbravskej radiály začal Bratislavský samosprávny kraj na žiadosť Hlavného mesta SR Bratislava ešte v minulom roku. Ak bude všetko v poriadku, vydá župa ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy, povolenie na predčasné užívanie v priebehu pár týždňov. Celý tento proces je pomerne komplikovaný. K tomu, aby električky v Dúbravke dostali zelenú, je potrebný napríklad záznam o skúšobnej jazde, stanoviská dotknutých orgánov a množstvo ďalších potrebných dokladov. Až po splnení všetkých podmienok vydá Bratislavský samosprávny kraj povolenie na predčasné užívanie.  

“Je dôležité, aby trať mohla slúžiť verejnosti čo najskôr, ale zároveň, aby jej užívanie neohrozovalo bezpečnosť ani zdravie ľudí,“ apeloval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.