Úspech našich gymnazistov: Prepojili spoznávanie rastlín s modernými technológiami

900

Študenti župného Gymnázia Alberta Einsteina vyhrali vzdelávací pobyt v Zaježovej. V rámci projektu PlantNet spoznávali prírodu v kraji, pomohli si unikátnou aplikáciou.

Pätica študentov sa zapojila do projektu “Hurá von s PlantNetom” organizovaného CEEV Živica. Je zameraný na spoznávanie prírody prostredníctvom technológií a absolvovali vyše šesť vychádzok do Pečnianského lesa.

Na potulkách terénom sa žiaci naučili identifikovať pomocou aplikácie “PlantNet” množstvo rastlín. Zistili, aký negatívny vplyv majú invazívne rastliny na okolitý ekosystém Pečnianského lesa a ako rozlíšiť druhy javorov a dubov len na základe listov.  Našli aj zaujímavého rastlinného parazita – zubovníka šupinatého, ktorý sa priživuje na koreňoch iných hostiteľských rastlín. 

Študenti pripravili aj zaujímavú brožúru: