Úspech žiačok Gymnázia v Malackách v medzinárodnej súťaži

759

V medzinárodnej súťaži Schülerwettbewerb – Stretnutie s východnou Európou sa žiačky Gymnázia v Malackách Nicola Héviziová, Sarah Martinkovýchová a Natália Tydlitátová umiestnili na 2. mieste.

Do súťaže sa prihlásili so svojím projektom: „Exilová literatúra – zakázaná, vykázaná, spálená“. Úlohou súťažiacich bolo predstaviť spisovateľa, ktorý musel z politických príčin emigrovať z vlasti.

Voľba dievčat padla na Irenu Brežnú, úspešnú slovenskú autorku žijúcu vo Švajčiarsku. Práca na projekte sa začala už v októbri, na online podujatí k medzinárodnému dňu knižníc, počas ktorého žiaci školy predstavili formou prezentácií život a dielo autorky, ocenenia, ktoré získala. Zmapovali ohlas jej tvorby a nezabudli spolužiakov oboznámiť ani s Akciou B, ktorá bola najväčšou príčinou emigrácie Ireny Brežnej. Potom sa vybrané úryvky z autorkiných diel čítali formou reťazového čítania. Podarilo sa im skontaktovať priamo s autorkou, ktorá odpovedala na ich otázky.

Jej život a tvorbu spracovali formou desaťminútového videa a vyrobili doplnkové predmety na ilustráciu doby, v ktorej Irena Brežná pred svojou emigráciou žila.

Súťaž Schülerwettbewerb – Stretnutie s východnou Európou je medzinárodná súťaž so šesťdesiatšesťročnou tradíciou, ktorú každoročne vyhlasuje v Nemecku ministerstvo kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko. Študenti malackého gymnázia sa do súťaže zapájajú už niekoľko rokov. Ich projekty v minulosti získali hlavnú cenu súťaže a každoročne sa umiestňujú na popredných miestach. Vedúcou projektu je Mgr. Denisa Kečkéšová Pochylá.