Úspešná Divadelná komédia opäť ožíva

3426

Ochotnícky divadelný súbor Divadlo Nová Dedinka zožal u divákov so svojou prvotinou v roku 2020 úspech, no zložitá spoločenská situácia zabránila potešiť ďalších divákov. Preto sa súbor rozhodol hru oprášiť v staronovom zložení a pozýva divákov na ďalšie predstavenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 11. decembra o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Tomášove. Predstavenie trvá 90 minút a je vhodné pre dospelých a mládež od 12 rokov.

Hra fínskeho autora Bengta Ahlforsa – Divadelná komédia je vtipným pohľadom do zákulisia amatérskeho divadla a ponúka divákovi spoznať celý proces prípravy divadelnej hry, od čítacích skúšok, cez nácvik obrazov až po premiéru. Popri tom rozvíja aj obyčajné ľudské príbehy hercov a osôb spätých s chodom divadla, ktoré sa zákonite prelínajú aj do pripravovaného predstavenia.

Mladý režisér Martin Zachar, minuloročný absolvent VŠMU, sa ujal vedenia súboru v roku 2019 a pod jeho vedením vzniklo naozaj vydarené spracovanie známeho diela, ktoré svojho času žalo úspechy na doskách SND v Bratislave aj SKD v Martine. Tento vďačný titul dokáže divákov nielen rozosmiať, ale aj primäť k zamysleniu nad dôležitosťou spolupráce medzi ľuďmi napriek ich rôznym povahám, očakávaniam a zložitým medziľudským vzťahom. Výsledkom spoločného úsilia je vydarené dielo, na ktoré môžu byť všetci právom hrdí. A to platí nielen o samotnej hre, súbore, ktorý ju nacvičí, ale pre každého jedného z nás, ktorí žijeme vo svojich rodinách, komunitách, obciach, kraji a štáte.