Úspešná reprezentácia SOŠ kaderníctva a vizážistiky

1857

V dňoch 3.10.2019 – 5.10.2019  sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila 37.ročníka Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty 2019 jeseň, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Škola sa prezentovala výstavným stánkom a tiež účasťou v súťažiach.

Sprievodným programom výstavy boli atraktívne súťaže   Majstrovstvá Slovenskej republiky v make-upe s postupom na Medzinárodné majstrovstvá v Düsseldorfe – študenti a dospelí,  Medzinárodné majstrovstvá v manikúre prírodných nechtov poriadané Inchebou, Zlaté nožnice poriadané Polatom Elalmisom, International Beauty festival poriadaný pani Teresou Czernek so súťažiacimi s celej Európy a Blízkeho Východu,  3.ročník Slovensko-Českej súťaže Barber Battle poriadaný Marošom Ihnátom a Martinom Sabom. Jednotlivých súťaží sa zúčastnilo množstvo súťažiacich a porotcov nie len zo Slovenska a Česka, ale aj z Anglicka, Izraela, Holandska a ďalších krajín. Súťaže Barber Battle sa zúčastnilo množstvo barberov ako so Slovenska tak i z Česka. Súťaž bola na vysokej úrovni. Po vyhodnotení súťaže sa stretli víťazi jednotlivých kategórií  v Súboji titanov a súťažili o titul Barber roka 2019.

Náročná príprava, nápaditosť a precíznosť prác  žiakov priniesli  škole 19 popredných ocenení, príprava na súťaž  Nail Art Poster prebiehala v spolupráci so SPŠE, Hálova 16 v Bratislave, ktorá nám celú súťaž aj zdokumentovala.

ZLATÉ NOŽNICE

Kategórie: 

Trend cut – dámsky trendový strih jeseň

1.miesto          Lucia Ochabová

2.moesto         Francesco Montefiori

Komerčný pánsky strih

1.miesto          Tomáš Kociha

3.miesto          Marek Rigo

2.miesto          Patrik Múčka, kategória dospelí

Eden Rajská záhrada

1.miesto          Lucia Gabrišová , kategória dospelí

Majstrovstvá SR v make-upe 2019

1.miesto          Kitty Juhosová   ( postup na Majstrovstvá Európy do Düseldorfu)

1.miesto          Lucia Gabrišová,  kategória dospelí ( postup na Majstrovstvá Európy do Düseldorfu)

Majstrovstvá SR v manikúre prírodných nechtov 2019

3.miesto          Barbora Záhradníková

International Beauty festival, kategória

3.miesto          Stiletto – Dominika Tanczosova

2.miesto          Junior Hair  – Erika Grichová

3.miesto          Junior Tip Box – Dominika Tanczosova

2.miesto          2D Junior – Sára Vrbani

3.miesto          Nail Art Poster –Pedicure Junior – Monika Detka

1.miesto          Nail Art Poster – panschi manicure Junior – Monika Detka

3.miesto          Nail Art Poster – Romantic – Kristína Tothová

SK/CZ  Barber Battle

1.miesto          Paxi Alex

2.miesto          Tomáš Kociha

Barber roka 2019, absolútny víťaz súťaže    Alex Paksi

Výstava priniesla množstvo nápadov a inšpirácií, možnosť propagovať školu a zručnosti žiakov a nadviazať spoluprácu so zamestnávateľmi. Ďakujeme svojmu zriaďovateľovi Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu.