Úver na kompletnú obnovu Plickovej je schválený! Ako bude škola vyzerať?

1013

Miestne zastupiteľstvo v Rači na mimoriadnom zasadnutí schválilo prijatie úveru na rekonštrukciu a kompletnú obnovu budovy základnej školy Plickova vo výške 3, 5 milióna Eur. Obnova školy bude najväčším investičným zámerom za posledné roky v Rači.

Za posledné mesiace boli odpracované stovky hodín na príprave projektovej dokumentácie a podkladov na získanie stavebného povolenia.

Do budovy školy sa opäť vráti vzdelávanie a deti a vyrieši sa dlhoročný problém s chýbajúcimi kapacitami našich základných škôl. A takto fantasticky bude objekt školy vyzerať!

Zdroj: Rača