Už ste počuli o vajnorskom ornamente?

925

Možno ste už počuli o vajnorskom ornamente, ktorý bol v roku 2017 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Vajnorský ornament patrí k najvýraznejším štýlom slovenského ľudového umenia. Nájdete ho nielen na výšivkách a historických maľbách na fasádach domov, ale aj na plotoch a ďalších objektoch, ktoré Vajnory každoročne spolu so špeciálnymi dielničkami sprístupňujú svojim obyvateľom, aby ich inšpirovali k častejšiemu využívaniu ornametnálnych prvkov v bežnom živote.

Projekt Maľované Vajnory Vajnorského okrášľovacieho spolku sa teší každý rok príjemnej účasti, tentoraz sa však pre pandémiu koronavírusu uskutočniť nemohol, a tak nezostáva iné, než vám krásne ornamenty a ich tvorbu priblížiť aspoň cez obrazovky.

Na žiadosť spolku v tejto chvíli zhotovujú sériu pätnástich videí, ktoré nájdete už čoskoro na http://www.vajnorskyspolok.sk/.

Zdroj: TC Lemons