Uzávierka časti Komenského ulice v Modre. Mesto začína s 2. etapou revitalizácie

816

Od pondelka 12.4. začne mesto Modra s 2. etapou revitalizácie Komenského ulice. Predpokladaný termín ukončenia stavby je 15. jún 2021. Úsek medzi Ul. 1 mája a Družstevnou ulicou bude neprejazdný počas celej doby výstavby. Prosíme obyvateľov aby dočasne parkovali inde. Počas 1. etapy sa podarilo zrevitalizovať Komenského ulicu v časti od Vajanského po Družstevnú ulicu.

Rozsah prác:

  • úprava vozovky – frézovanie pôvodného krytu, vyspravenie negatívnych nerovností, nový asfaltobetónový kryt
  • vybudovanie priechodov pre chodcov v styku s križujúcimi sa ulicami Družstevná a Ulica 1. mája
  • dobudovanie nových a úprava súčasných parkovísk po oboch stranách komunikácie
  • bezbariérová úprava nových a existujúcich priechodov pre chodcov na ulici Družstevná a Komenského
  • úprava cestného povrchového a podpovrchového odvodnenia
  • výšková úprava mreží, poklopov a armatúr vo vozovke

BVS a.s. počas prác zároveň zrealizuje rekonštrukciu hlavného rozvodu vody. Ak sa nevyskytnú nepredvídateľné okolnosti, dielo by malo byť hotové 15.6.2021. Predpokladaná hodnota stavby vo vyhlásenej súťaži bola 54.000 € s DPH. Vysúťažená cena stavby je 36.563,60 € s DPH.

Zdroj: Modra