V Bratislave začína oprava chodníka na Račianskej ulici

1466

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje začať v pondelok 12. 7. 2021 opravovať pravostranný chodník na Račianskej ulici v úseku od Pionierskej po Ursínyho ulicu. Predpokladané ukončenie prác je 31. 8. 2021.

  • celkovo sa jedná o opravu cca 3200 m² chodníka
  • dĺžka opravy je cca 750 m
  • oprava spočíva vo výmene živičného krytu chodníka, realizácií prídlažby, oprave obrúb okolo stromov, výškovej úpravy vývodov IS, obrubníkov a realizácií drenážnej dlažby medzi stromovými štvorcami
  • doprava bude obmedzená v jednom jazdnom pruhu

Začiatok úseku: https://goo.gl/maps/X7Ucy8yJQW9jpb2m6
Koniec úseku: https://goo.gl/maps/ynNEHJjTUyNEu5fK6